18 Οκτωβρίου, 2013

Παίζοντας μαθαίνω πρόσθεση

Τα παιδιά αναπαριστούν μαθηματικές προτάσεις πρόσθεσης με κύβους Dienes. Για διψήφιους αριθμούς ρυθμίζουμε τον αριθμό των στηλών. PROBLEM LOADING VIRTUAL MANIPULATIVEA problem prevented the virtual manipulative […]
18 Οκτωβρίου, 2013

Παίζοντας μαθαίνω πρόσθεση 2

Το εφαρμογίδιο δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης των προσθετέων σε δεκάδες και μονάδες. Ξαναδοκίμασε απο την αρχή Πηγή εφαρμογής: http://www.iboard.co.uk/
18 Οκτωβρίου, 2013

Μαθαίνω πρόσθεση με την πυραμίδα

Το άθροισμα δύο αριθμών που βρίσκονται σε γειτονικά κουτιά πρέπει να γραφτεί πάνω από αυτά. Το πρώτο επίπεδο (“easy”) περιλαμβάνει πρόσθεση αριθμών με άθροισμα μέχρι το […]