8 Νοεμβρίου, 2013

Μαθαινω Πολλαπλασιασμό – Διαγραμματα Κάρολ

Βρείτε τους πολλαπλασιαστές! Πηγή: http://mathsframe.co.uk/