Μαθηματικά Β’ Τάξης

Σχολική Χρονιά 2020-2021

 1. Πρόσθεση-Αφαίρεση ως το 100 (8 Ιανουαρίου 2021)
 2. Πρόσθεση-Αφαίρεση ως το 100 (11 Ιανουαρίου 2021)

Σχολική Χρονιά 2019-2020

 1. Επανάληψη στα Μαθηματικά (23 Μαρτίου 2020 – 26 Μαρτίου 2020)
 2. Λύσεις επαναληπτικού φυλλαδίου (26 Μαρτίου 2020)
 3. Επανάληψη στις 4 Πράξεις (30 Μαρτίου 2020 – 2 Απριλίου 2020)
 4. Λύσεις για το φυλλάδιο επανάληψη στις 4 πράξεις (2 Απριλίου 2020)
 5. Αφαίρεση διψήφιων αριθμών χωρίς δανεισμό (6 Απριλίου 2020 – 9 Απριλίου 2020)
 6. Λύσεις φυλλαδίου “Αφαίρεση διψήφιων αριθμών χωρίς δανεισμό” (9 Απριλίου 2020)
 7. Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 3 – Μοτίβο του 3 – 1 (27 Απριλίου 2020 – 30 Απριλίου2020)
 8. Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 3 – Μοτίβο του 3 – 2 (27 Απριλίου 2020 – 30 Απριλίου2020)
 9. Λύσεις για Μοτίβο του 3 – 1 (30 Απριλίου 2020)
 10. Λύσεις για Μοτίβο του 3 – 2 (30 Απριλίου 2020)
 11. Περίμετρος – Εμβαδόν (4 Μαΐου 2020 – 7 Μαΐου 2020)
 12. Λύσεις για το φυλλάδιο Περίμετρος – Εμβαδόν (7 Μαΐου 2020)
 13. Εναδικά Κλάσματα (11 Μαΐου 2020 – 14 Μαΐου 2020)
 14. Υπερπήδηση δεκάδας _1 (18 Μαΐου 2020 – 21 Μαΐου 2020)
 15. Υπερπήδηση δεκάδας _2 (18 Μαΐου 2020 – 21 Μαΐου 2020)