Μαθηματικά Α’ Τάξης

Σχολική Χρονιά 2020-2021

 1. Τα ζευγαράκια του 2 (7 Ιανουαρίου 2021)
 2. Τα ζευγαράκια του 3 (7 Ιανουαρίου 2021)

Σχολική Χρονιά 2019-2020

 1. Πολλαπλασιασμός (1) Σύνολα (23 Μαρτίου 2020 – 26 Μαρτίου 2020)
 2. Λύσεις για το φυλλάδιο μαθηματικών (26 Μαρτίου 2020)
 3. Προσθέτω και αφαιρώ μέχρι το 20 (30 Μαρτίου 2020 – 2 Απριλίου 2020)
 4. Λύσεις για το φυλλάδιο Προσθέτω και αφαιρώ μέχρι το 20 (2 Απριλίου 2020)
 5. Πολλαπλασιασμός – Επανάληψη (6 Απριλίου 2020 – 9 Απριλίου 2020)
 6. Λύσεις για το φυλλάδιο Πολλαπλασιασμός – Επανάληψη (9 Απριλίου 2020)
 7. Πολλαπλασιαμός (27 Απριλίου 2020 – 30 Απριλίου 2020)
 8. Λύσεις για το φυλλάδιο Πολλαπλασιασμού (30 Απριλίου 2020)
 9. Διαίρεση (4 Μαΐου 2020 – 7 Μαΐου 2020)
 10. Λύσεις για το φυλλάδιο “ΔΙαίρεση” (7 Μαΐου 2020)
 11. Το μισό (18 Μαΐου 2020 – 21 Μαΐου 2020)
 12. Φύλλο εργασίας για τον Πολλαπλασιασμό (18 Μαΐου 2020 – 21 Μαΐου 2020)