Ελληνικά Γ’ Τάξης

Σχολική Χρονιά 2020-2021

 1. Γάτος από σπίτι – Επανάληψη (8 Ιανουαρίου 2021)
 2. Παρομοίωση – Συνώυμες λέξεις (11 Ιανουαρίου 2021)

Σχολική Χρονιά 2019-2020

 1. Επαναληπτικό φυλλάδιο στην ενότητα Πολιτείες ντυμένες στα λευκά (23 Μαρτίου 2020 – 26 Μαρτίου 2020)
 2. Λύσεις για το επαναληπτικό φυλλάδιο στην ενότητα πολιτείες ντυμένες στα λευκά (26 Μαρτίου 2020)
 3. Επαναληπτικό φυλλάδιο (30 Μαρτίου 2020 – 2 Απριλίου 2020)
 4. Λύσεις για το επαναληπτικό φυλλάδιο (2 Απριλίου 2020)
 5. Επαναληπτικό φυλλάδιο “Κτητικές Αντωνυμίες” (6 Απριλίου 2020 – 9 Απριλίου 2020)
 6. Λύσεις για το επαναληπτικό φυλλάδιο “Κτητικές Αντωνυμίες” (9 Απριλίου 2020)
 7. Τα παιδιά κατα τη διαρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας θα ασχοληθουν με το δημιουργικό υλικο που υπάρχει καταχωρημένο στην κατηγορία Επετειακά/Επίκαιρα.
 8. Επαναληπτικό Φυλλάδιο για τις Ενότητες 1, 2, 3 (27 Απριλίου 2020 – 30 Απριλίου 2020)
 9. Λύσεις για το Επαναληπτικό Φυλλάδιο για τις Ενότητες 1, 2, 3 (30 Απριλίου 2020)
 10. Επαναληπτικό φυλλάδιο για την Ενότητα 4 (4 Μαΐου 2020 – 7 Μαΐου 2020)
 11. Λύσεις για το Επαναληπτικό Φυλλαδιο για την Ενότητα 4 (7 Μαΐου 2020)
 12. Ρήματα σε – ίζω (11 Μαΐου 2020 – 14 Μαΐου 2020)
 13. Λύσεις (14 Μαΐου 2020)