Σχολική Χρονιά 2020-2021

Το υλικό της Αγωγής μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις τάξεις (Α΄,Β΄,Γ΄)

  1. Το δώρο – The Present
  2. Αγωγή Υγείας – Δραστηριότητες
  3. Παιχνίδι για την Αυτοεκτίμηση
  4. Παραμύθι «Κι αυτό θα περάσει» (Γεωργία Σολωμού)

Σχολική Χρονιά 2019-2020

  1. Το παραμύθι με τα χρώματα