Το σχολείο μας

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Θ' (Κ.Α') Καψάλου

Το Θ ΄Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού βρίσκεται κοντά στο συνοικισμό Καψάλου , ανατολικά της Αγίας Φυλάξεως. Στο χώρο του σχολείου στεγάζονται δύο σχολεία , το Θ΄ Δημοτικό Κ .Α΄ και το Θ΄ Δημοτικό Κ .Β.΄ Φέτος, 2019 - 2020 λειτουργούν στο σχολείο 6 τμήματα . Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου αριθμεί 10 άτομα.


10

εκπαιδευτικοί


Συνολικά το σχολείο μας έχει διδακτικό προσωπικό 10 εκπαιδευτικών.
124

μαθητές


Συνολικά το σχολείο μας έχει 124 μαθητές στις τάξεις Α, Β, Γ Δημοτικού..
58

χρόνια λειτουργίας


Το σχολείο μας λειτουργεί από το 1962.
6

τμήματα


Φέτος 2019-2020 στο σχολείο μας λειτουργούν 6 τμήματα.